0

Μετεγχειρητική αποκατάσταση

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση αποτελεί το επόμενο βήμα μιας οποιαδήποτε επέμβασης. Κάθε χειρουργική επέμβαση ακολουθείται από μετεγχειρητικές παρενέργειες. Το πρώτο που πρέπει να αντιμετωπιστεί [...]

0

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Ο καρπιαίος σωλήνας είναι ένα στενό πέρασμα, το οποίο συνδέει τα οστά με τους συνδέσμους που βρίσκονται στο εσωτερικό του καρπού. Ο πρωτεύων ρόλος του είναι να προστατεύει το κύριο νεύρο του [...]

0

Το νεύρωμα του Morton η αλλιώς η μεταταρσαλγία

Το νεύρωμα του Morton, αλλιώς η μεταταρσαλγία, είναι ένα επώδυνο πρήξιμο ενός νεύρου που οδηγεί στα δάχτυλα των ποδιών, προκαλώντας πόνο στην καμάρα του ποδιού. Συνήθως εμφανίζεται μεταξύ του [...]