0

Σύνδρομο burn out-Καταπολέμηση της εξουθένωσης με ομοιοπαθητική

Σύνδρομο burn out-Καταπολέμηση της εξουθένωσης με ομοιοπαθητική Το σύνδρομο ‘burn out’ είναι η ξενόγλωσση απόδοση της παθολογίας εκείνης που περιγράφει την εξουθένωση του οργανισμού μας. Ο όρος [...]