0

Μετεγχειρητική αποκατάσταση

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση αποτελεί το επόμενο βήμα μιας οποιαδήποτε επέμβασης. Κάθε χειρουργική επέμβαση ακολουθείται από μετεγχειρητικές παρενέργειες. Το πρώτο που πρέπει να αντιμετωπιστεί [...]

0

Αυχενικό σύνδρομο

Το αυχενικό σύνδρομο είναι μία κατάσταση που προσβάλει τον αυχένα, ο οποίος βρίσκεται στο πίσω μέρος του λαιμού. Εμφανίζεται εξαιτίας της ηλιακής φθοράς και της κακής χρήσης των σπονδύλων του [...]