Η εκπαίδευση του παραδοσιακού ουσούι ρέικι ρυόχο χωρίζεται σε τρεις ενότητες (βαθμούς).

ουσούι ρέικι ρυόχο

ουσούι ρέικι ρυόχο

Ο πρώτος βαθμός είναι ο βαθμός της αυτοθεραπείας διαρκεί  2 ημέρες και περιλαμβάνει:

 • 4 συντονισμούς 1ου βαθμού οι οποιοι είναι ατομικοί για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Ιστορική αναφορά και ανάλυση για την προέλευση του ρείκι
 • Διαλογισμούς
 • Ιαπωνικές τεχνικές
 • Θέσεις χεριών
 • Πρακτική εξάσκηση

Μετά την ολοκλήρωσή του παρέχονται:

 • Πιστοποιητικό ουσούι ρέικι ρυόχο  1ου βαθμού
 • Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει όλη τη θεωρία του σεμιναρίου, της τεχνικές και τις θέσεις των χεριών
 • Cd με μουσική το οποίο χρησιμοποιείται κατά την αυτοθεραπεία
 • Συναντήσεις για ανταλλαγή ρεικι και διαλογισμούς

 

Ο δεύτερος βαθμός είναι γι αυτούς που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση του 1ου και  θέλουν να ενισχύσουν την ροή και τη θεραπεία με τη χρήση συμβόλων. Μετά την ολοκλήρωση του 2ου βαθμού είναι δυνατή και η αγωγή σε άλλους. Διαρκεί 2 ημέρες και περιλαμβάνει:

 • 1 συντονισμό 2ου βαθμού ο οποίος είναι ατομικός για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Εκμάθηση χρήσης συμβόλων και σημασία αυτών
 • Τεχνικές χρήσης των συμβόλων
 • Τεχνική αγωγής ρέικι από απόσταση
 • Τεχνική θεραπείας κακών συνηθειών
 • Τεχνική θεραπείας καταστάσεων της ζωής μας (οικονομική, συναισθηματική, επαγγελματική κα)
 • Τεχνικές αποτοξίνωσης
 • Τεχνική αποστήθησης
 • Τεχνική ενεργοποίησης κεριών για καθαρισμό χώρων όσο είναι αναμένα
 • Τεχνική ενεργειακού καθαρισμού χώρου
 • Ιαπωνικές τεχνικές
 • Πρακτική εξάσκηση όλων των τεχνικών
 • Ανταλλαγή ρεικι με τη χρήση συμβόλων

Μετά την ολοκλήρωσή του παρέχονται:

 • Πιστοποιητικό ουσούι ρέικι ρυόχο  2ου βαθμού
 • Εκπαιδευτικο Εγχειρίδιο Ρέικι 2
 • Συναντήσεις για ανταλλαγή ρεικι και διαλογισμούς

 

 

Ο τρίτος βαθμός είναι ο βαθμός που Reiki Master και απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει τον 1ο και τον 2. Με τον 3ο βαθμό ενισχύεται σημαντικά η βάση για την προσωπική ανάπτυξη αλλά και δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συντονισμούς. Διαρκεί 7 ημέρες και περιλαμβάνει:

 • Συντονισμό Reiki Master ο οποίος είναι ατομικός για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Ανάλυση και σημασία του συμβόλου Reiki Master
 • Εκμάθηση προχωρημένων τεχνικών για ενεργειακές αγωγές
 • Τεχνικές αποτοξίνωσης
 • Εκμάθηση παραδοσιακών Ιαπωνικών τεχνικών
 • Εκμάθηση διαδικασίας συντονισμών όλων των βαθμών

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης παρέχονται:

 • Πιστοποιητικό Ουσούι Ρέικι Μάστερ Δασκάλου
 • Γενεολογία Δασκάλων ουσούι ρέικι ρυόχο
 • Εγχειρίδιο Ρέικι Μάστερ Δασκάλου & Ιαπωνικών Τεχνικών
 • Ελεύθερη συμμετοχή σε συναντήσεις Πρακτικής Ρέικι,

 

 

Leave a Comment