Σύμβολα Ρέικι

 In θεραπείες

Τα σύμβολα του Reiki είναι σύμβολα ενεργειακά. Είναι κλειδιά (σχήματα) που βοηθούν την σύνδεσή μας με το Reiki.

Στο παραδοσιακό Reiki έχουμε τέσσερα σύμβολα τα οποία εάν κάποιος δεν είναι συντονισμένος με την ενέργεια του Reiki δεν έχουν δύναμη. Τα τρία από αυτά χρησιμοποιούνται από όσους έχουν τον 2ο βαθμό, ενώ στο τέταρτο δίνεται στον 3ο βαθμό.

Το πρώτο σύμβολο είναι το Choku Rei (Τσόκου Ρέι)

σύμβολα του Reiki

σύμβολα του Reiki

Η μετάφρασή του από τα Ιαπωνικά είναι «αυτοκρατορική διαταγή» και είναι το σύμβολο της δύναμης και της εστίασης, το οποίο τραβάει ενέργεια από το σύμπαν και την εστιάζει οπουδήποτε εφαρμοστεί. Οι χρήση του είναι πολλαπλή αφού το χρησιμοποιούμε κατά την αγωγή, για προστασία, για γείωση, για ενεργοποίηση και για καθαρισμό.

Το δεύτερο σύμβολο είναι το Sei Heki (Σέι Χέκι)

σύμβολα του Reiki

σύμβολα του Reiki

Είναι το σύμβολο της αρμονίας και της νοητικής θεραπείας. Επιλύει συναισθηματικά μπλοκαρίσματα. Χρησιμοποιείται για εξάλειψη ανεπιθύμητων συνηθειών, για εξισορρόπηση και εναρμόνιση καταστάσεων.

Το τρίτο σύμβολο είναι το Ho Sha Ze Sho Nen (Χον Σα Ζε Σο Νεν)

 

σύμβολα του Reiki

σύμβολα του Reiki

Είναι το σύμβολο της «Σύνδεσης» και χρησιμοποιείται για θεραπεία από απόσταση αλλά και για βελτίωση προσωπικών μας καταστάσεων, μόνο με σκοπό το ανώτερο καλό. Ερμηνεύεται ως «Μόνο η ορθή σκέψη είναι αληθινή».

 

Το τέταρτο σύμβολο είναι το Dai Ko Myo (Ντάι Κο Μίο)

σύμβολα του Reiki

σύμβολα του Reiki

Tο σύμβολο του Master και το πιο ισχυρό. Μας συντονίζει με τον ανώτερο εαυτό μας και φέρνει Φως και Αγάπη σε όλα τα επίπεδα. Το χρησιμοποιούμε για προσωπική θεραπεία, εξέλιξη και για πολλές άλλες χρήσεις.

 

Κάνε χρήση των συμβόλων πάντα με σκοπό το ανώτερο καλό. Με οδηγό την αγάπη και το σεβασμό θα σου ανοίξουν διάπλατα νέους ορίζοντες!

Recent Posts

Leave a Comment

Κράμπες στα πόδιασυντονισμός ρέικι