Σύμβολα Ρέικι

 In θεραπείες

Τα σύμβολα του Reiki είναι σύμβολα ενεργειακά. Είναι κλειδιά (σχήματα) που βοηθούν την σύνδεσή μας με το Reiki.

Στο παραδοσιακό Reiki έχουμε τέσσερα σύμβολα τα οποία εάν κάποιος δεν είναι συντονισμένος με την ενέργεια του Reiki δεν έχουν δύναμη. Τα τρία από αυτά χρησιμοποιούνται από όσους έχουν τον 2ο βαθμό, ενώ στο τέταρτο δίνεται στον 3ο βαθμό.

Το πρώτο σύμβολο είναι το Choku Rei (Τσόκου Ρέι)

Η μετάφρασή του από τα Ιαπωνικά είναι «αυτοκρατορική διαταγή» και είναι το σύμβολο της δύναμης και της εστίασης, το οποίο τραβάει ενέργεια από το σύμπαν και την εστιάζει οπουδήποτε εφαρμοστεί. Οι χρήση του είναι πολλαπλή αφού το χρησιμοποιούμε κατά την αγωγή, για προστασία, για γείωση, για ενεργοποίηση και για καθαρισμό.

Το δεύτερο σύμβολο είναι το Sei Heki (Σέι Χέκι)

Είναι το σύμβολο της αρμονίας και της νοητικής θεραπείας. Επιλύει συναισθηματικά μπλοκαρίσματα. Χρησιμοποιείται για εξάλειψη ανεπιθύμητων συνηθειών, για εξισορρόπηση και εναρμόνιση καταστάσεων.

Το τρίτο σύμβολο είναι το Ho Sha Ze Sho Nen (Χον Σα Ζε Σο Νεν)

 

Είναι το σύμβολο της «Σύνδεσης» και χρησιμοποιείται για θεραπεία από απόσταση αλλά και για βελτίωση προσωπικών μας καταστάσεων, μόνο με σκοπό το ανώτερο καλό. Ερμηνεύεται ως «Μόνο η ορθή σκέψη είναι αληθινή».

Το τέταρτο σύμβολο είναι το Dai Ko Myo (Ντάι Κο Μίο)

Tο σύμβολο του Master και το πιο ισχυρό. Μας συντονίζει με τον ανώτερο εαυτό μας και φέρνει Φως και Αγάπη σε όλα τα επίπεδα. Το χρησιμοποιούμε για προσωπική θεραπεία, εξέλιξη και για πολλές άλλες χρήσεις.

Κάνε χρήση των συμβόλων πάντα με σκοπό το ανώτερο καλό. Με οδηγό την αγάπη και το σεβασμό θα σου ανοίξουν διάπλατα νέους ορίζοντες!

Recent Posts

Leave a Comment

Call Now ButtonΚράμπες στα πόδιασυντονισμός ρέικι