Συνδυασμός βελονισμού και ομοιοπαθητικής

Ο συνδυασμός βελονισμού και ομοιοπαθητικής μετράει πάνω από 100 χρόνια ζωής. Πιο συγκεκριμένα, ο Dr. August Weihe (μαθητής του δημιουργού της ομοιοπαθητικής Hahnemann), συνέδεσε 197 σημεία του σώματος με ομοιοπαθητικά φάρμακα. Αυτά τα σημεία είναι και τα σημεία του βελονισμού.

Επίσης ο Roger de la Fuye εφάρμοσε πρώτος τον ομοιοβελονισμό. Όπως το λέει  και το όνομα, είναι η μέθοδος που εφαρμόζει ταυτόχρονα ομοιοπαθητική και βελονισμό. Πριν τοποθετηθούν οι βελόνες στο σώμα, βαπτίζονται σε ομοιοπαθητικά σκευάσματα.

Ο συνδυασμός βελονισμού και ομοιοπαθητικής εφαρμόζεται και με ενέσεις ομοιοπαθητικής σε σημεία βελονισμού ή ενέσεις ομοιοπαθητικής σε συνδυασμό με νευροπεπτίδια, ιντερλευκίνες κ.λπ. σε σημεία βελονισμού. Τέλος, δεν λείπουν και οι συνδυασμοί βοτάνων με ομοιοπαθητικά σκευάσματα.

Ο συνδυασμός βελονισμού και ομοιοπαθητικής, προέκυψε λόγω του ότι και οι δυο πορεύονται στον χρόνο βασιζόμενες στην παρατήρηση των φυσικών φαινομένων και στα αποτελέσματα που επιφέρουν στην κλινική πράξη. Έχουν και οι δυο κοινό στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, παθήσεων, αλλά και την αποκατάσταση και διατήρηση της ισορροπίας και της αρμονίας του σώματος. Οι ρίζες του βελονισμού και της ομοιοπαθητικής βασίζονται στην αντιμετώπιση του ανθρώπου ως ολότητα. Πρεσβεύουν πως ο άνθρωπος είναι συνάρτηση του σώματος και του πνεύματός του. Έτσι και οι δυο στοχεύουν στην κοινή αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που παρουσιάζει.

Τέλος, και οι δυο πιστεύουν σε αυτό που η Δυτική ιατρική ονομάζει γενετική προδιάθεση. Δέχονται δηλαδή ότι γεννιόμαστε με κληρονομική προδιάθεση σε διάφορες παθήσεις.

Ο βελονισμός και η ομοιοπαθητική χρησιμοποιούν παρόμοιες διαγνωστικές μεθόδους. Και οι δυο βασίζονται στην λήψη ιστορικού και την κλινική εξέταση του ασθενούς. Μπορεί στην διατύπωση και την επεξεργασία των δεδομένων να έχουν κάποιες διαφορές, όμως στην ουσία της διάγνωσης ομοιάζουν. Η ομοιοπαθητική για παράδειγμα, θα χαρακτηρίσει έναν ασθενή ως τύπο¨Ignatia¨, που σημαίνει ότι είναι ευερέθιστος και νευρικός. Η Κινέζικη ιατρική θα διαγνώσει στάση τσι και ανοδική φωτιά του ήπατος και θα παραπέμψει στην πρέπουσα θεραπεία με βελονισμό.

Ο συνδυασμός βελονισμού και ομοιοπαθητικής στηρίζεται στον κοινό τους στόχο, ο οποίος είναι η αρμονία του ανθρώπου ως ολότητα. Όπως η ομοιοπαθητική χρησιμοποιεί την θεραπεία των όμοιων, δηλαδή δίνει το ίδιο φάρμακο για να θεραπεύσει διαφορετικές παθήσεις και διαφορετικά φάρμακα για την ίδια πάθηση,  έτσι και ο βελονισμός χρησιμοποιεί το ίδιο σημείο του σώματος για να θεραπεύσει διαφορετικές παθήσεις, αλλά και διαφορετικά σημεία για την ίδια πάθηση.

Και η ομοιοπαθητική και ο βελονισμός συνεχίζουν να εξελίσσονται και να χρησιμοποιούν έρευνα και κλινική μελέτη για να βελτιωθούν. Το ζητούμενο και για τα δυο είναι κοινό: να επιφέρουν την ισορροπία και την αρμονία στο ανθρώπινο σώμα, γρήγορα, φυσικά και για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο.

Ο συνδυασμός βελονισμού και ομοιοπαθητικής είναι δυνατό να καταφέρει θετικά αποτελέσματα στον ανθρώπινο οργανισμό και δεν σταματάει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, αφού και τα δυο αυτά ιατρικά συστήματα εξελίσσονται καθημερινά.

 
 
Το να μοιράζεσαι δείχνει φροντίδα ❤️
Scroll to Top