Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες μόνο όταν απαιτηθεί από το νόμο.

Όροι Χρήσης
Όροι Χρήσης

Η Health Path θα καταβάλλει προσπάθειες για τη διατήρηση της συνεχούς λειτουργίας της ιστοσελίδας της και την παροχή υπηρεσιών της. Ωστόσο, δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύψουν από τη διακοπή των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τυχόν βλάβες ή άλλες καθυστερήσεις από την τοποθεσία Web ή τις υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και για τυχόν έμμεσες, ειδικές, τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές οποιουδήποτε είδους.

Η Health Path, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές αυτές θα αποστέλλονται στα ήδη εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας. Η συνέχιση της χρήσης αυτής της τοποθεσίας Web ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται μετά από την ειδοποίηση των αλλαγών αυτών, υποδηλώνει την αποδοχή τους. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή  δεν είναι πλέον αποδεκτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις τις παρούσας συμφωνίας, διατηρείτε το δικαίωμα να διακόψετε κάθε χρήση της υπηρεσίας αυτής.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναδημοσίευση υλικού της ιστοσελίδας μας, χωρίς την έγγραφή συναίνεσή μας.

Όροι Χρήσης και επικοινωνία με την Εταιρία

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις πρακτικές αυτού του site, ή τις συναλλαγές σας με την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email [email protected]

Scroll to Top