Πολιτική Απορρήτου

 

H Πολιτική απορρήτου της Health Path έχει δημιουργηθεί λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητα του κάθε ανθρώπου, δεσμεύεται για την προστασία της προσωπικής ζωής του κάθε ένα. Δεσμεύεται επίσης ότι, δεν θα εκμεταλλευτεί για εμπορικούς ή άλλους λόγους, το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες που εκάστοτε θεραπευόμενου ή /και μέλους της.

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Η Health Path διατηρεί το δικαίωμα  να αρθρογραφεί για λόγους ενημέρωσης του κοινού, ιατρικές περιπτώσεις ή/και την αντιμετώπιση αυτών, χωρίς όμως να αναφέρεται ουδεμία προσωπική πληροφορία των εν λόγο προσώπων. Στη περίπτωση δε, που κριθεί αναγκαία η ανάρτηση φωτογραφίας μέρους του σώματος, αλλά σε καμία περίπτωση προσώπου και αναγραφή προσωπικών στοιχείων, για ενημέρωση του ευρύ κοινού για το αποτέλεσμα μίας θεραπείας, αυτό θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την έγγραφη συναίνεση του πελάτη.

Επιπλέον, οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση που οι ίδιοι με τη θέλησή τους, γνωστοποιούν προσωπικά τους στοιχεία ή/και γνωστοποιούν τις θεραπείες  τις οποίες δέχτηκαν σε οποιοδήποτε περιβάλλον του internet , κάνοντας ή όχι αναφορά στη Health Path, ενδέχεται αυτές οι πληροφορίες να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για ανεπιθύμητους σκοπούς. Τέτοιες δραστηριότητες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Health Path.

H Health Path, διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει και να διατηρεί στατιστικές αναλύσεις της συμπεριφοράς των χρηστών και των χαρακτηριστικών τους. Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμο να ληφθούν έτσι ώστε να γίνονται μετρήσεις για το ενδιαφέρον του κοινού στις περιοχές της ιστοσελίδας της και να ενημερώνει τους εκάστοτε διαφημιστές γι αυτές τις πληροφορίες, αλλά σε καμία περίπτωση αυτές οι πληροφορίες δεν θα περιλαμβάνουν ονόματα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα λοιπά προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Ενδεικτικά ως παράδειγμα αναφέρουμε ότι, μπορεί να δώσει σε ένα διαφημιστή τον αριθμό των επισκεπτών μίας ημέρας στην ιστοσελίδα της και το ποσοστό ενδιαφέροντος ανά σελίδα, χωρίς όμως να δώσει κανένα προσωπικό στοιχείο.

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Η ιστοσελίδα της Health Path λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο για να εξασφαλίσει τις πληροφορίες των χρηστών της. Όταν οι ίδιοι οι χρήστες υποβάλλουν οικειοθελώς αναγνωρίσιμες πληροφορίες μέσω τις ιστοσελίδας, οι πληροφορίες προστατεύονται τόσο online όσο και off-line. Η πρόσβαση σε μη-δημόσιες προσωπικές σας πληροφορίες έχει περιοριστεί σε εκείνους τους υπαλλήλους που κρίνεται απαραίτητο να έρθουν σε επαφή με την εν λόγω πληροφορία. Η βάση δεδομένων της Health Path προορίζεται μόνο για σκοπούς παραπομπής και έχει σχεδιαστεί με τρόπο που δεν είναι ευνοϊκό για τη συλλογή πληροφοριών. Διατηρούμε φυσικά, ηλεκτρονικά και τις δικονομικές εγγυήσεις που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής ένωσης , για τη φύλαξη μη δημόσιων προσωπικών σας πληροφοριών.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για την ασφάλεια και την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας, μπορεί να στείλει ένα e-mail στο [email protected].

Αρχεία καταγραφής

Μια διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται αυτόματα στον υπολογιστή σας κάθε φορά που πλοηγείστε στο διαδίκτυο. Διακομιστές του διαδικτύου, αυτόματα θα προσδιορίσουν έναν υπολογιστή από τη διεύθυνση IP του. Χρησιμοποιούμε τις διευθύνσεις IP για να αναλύσουμε τις τάσεις, τα ενδιαφέροντα και τη διαχείριση του ιστότοπου της Health Path αλλά και να συγκεντρώσουμε ευρεία δημογραφικές πληροφορίες για συνολική χρήση. Οι διευθύνσεις IP δεν συνδέονται με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

Ιστοσελίδα – Σύνδεσμοι

Η Health Path περιέχει ή ενδέχεται να βάλει στο μέλλον συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η Health Path δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου των άλλων ιστοσελίδων.

E-mail Σύνδεσμοι

Χρησιμοποιούμε ένα σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο οποίος βρίσκεται στη σελίδα. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια που μπορεί να έχετε. Διαβάζουμε κάθε μήνυμα που αποστέλλεται και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε αμέσως σε κάθε ένα από αυτά. Μπορείτε  επίσης να υποβάλλετε τα σχόλιά σας για τη βελτίωση του site, ή να αναθεωρήσετε και να απορρίψετε τις πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες δεν μοιράζονται εκτός της εταιρείας μας.

Νέα & Ενημέρωση Συνδρομής

Η Health Path προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να εγγραφούν για να λαμβάνουν νέα και ενημερώσεις της εταιρείας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τη αποστολή ενημερώσεων της Health Path. Η Health Path δεν θα δώσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο. Οι συνδρομητές που επιθυμούν να αφαιρεθούν από τον κατάλογο αλληλογραφίας της Health Path, μπορούν να επιλέξουν να εξαιρεθούν από αυτόν μόνιμα, κατόπιν αιτήματος.

Όροι Χρήσης

Μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες μόνο όταν απαιτηθεί από το νόμο.

Η Health Path θα καταβάλλει προσπάθειες για τη διατήρηση της συνεχούς λειτουργίας της ιστοσελίδας της και την παροχή υπηρεσιών της. Ωστόσο, δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύψουν από τη διακοπή των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τυχόν βλάβες ή άλλες καθυστερήσεις από την τοποθεσία Web ή τις υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και για τυχόν έμμεσες, ειδικές, τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές οποιουδήποτε είδους.

Η Health Path, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές αυτές θα αποστέλλονται στα ήδη εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας. Η συνέχιση της χρήσης αυτής της τοποθεσίας Web ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται μετά από την ειδοποίηση των αλλαγών αυτών, υποδηλώνει την αποδοχή τους. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή  δεν είναι πλέον αποδεκτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις τις παρούσας συμφωνίας, διατηρείτε το δικαίωμα να διακόψετε κάθε χρήση της υπηρεσίας αυτής.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναδημοσίευση υλικού της ιστοσελίδας μας, χωρίς την έγγραφή συναίνεσή μας.

Επικοινωνία με την Εταιρία

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις πρακτικές αυτού του site, ή τις συναλλαγές σας με την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email [email protected]

Το να μοιράζεσαι δείχνει φροντίδα ❤️
Scroll to Top