ολιστική ιατρική

Συγκρίνοντας την Ολιστική ιατρική με την Δυτική

Ο ορισμός της έννοιας ολιστική ιατρική προέρχεται από την ελληνική λέξη ‘όλον’ που σημαίνει ολόκληρος και αναφέρεται σε μια πρακτική ιατρικής που ασχολείται συνολικά με το σώμα, το πνεύμα και την ψυχή.

Η ολιστική ιατρική διαφέρει από την δυτική ιατρική όσον αφορά στην φιλοσοφία, στις τεχνικές διάγνωσης και στις επιλογές θεραπείας. Επίσης, παρουσιάζουν διαφορές σε οικονομικά ζητήματα.

Ιατρική και ασφάλεια:

Ένα βασικό μειονέκτημα της ολιστικής ιατρικής σε σχέση με την δυτική είναι το κόστος της. Οι ασφάλειες δεν καλύπτουν τα έξοδα των ασθενών για θεραπείες και φάρμακα, όπως συμβαίνει με την παραδοσιακή δυτική ιατρική.

Αιτία και σύμπτωμα στην ολιστική ιατρική:

Η ολιστική ιατρική αναζητά τα αίτια της ασθένειας μέσα στα πλαίσια τoυ κοινωνικού περιβάλλοντος του ασθενή και του προσωπικού του τρόπου ζωής. Η ολιστική ιατρική δεν βασίζεται μόνο στα γονίδια, αλλά επικεντρώνεται κυρίως στο πως επηρεάζεται η υγεία των ατόμων, μέσω προσωπικών πεποιθήσεων και επιλογών.

Αυτή η προσέγγιση της για τις αιτίες επιβεβαιώνει την δύναμη που έχει ο ασθενής να αντιμετωπίσει και να αποκαταστήσει ο ίδιος την ασθένεια του, αλλάζοντας κάποια πράγματα.

Αιτία και σύμπτωμα στην παραδοσιακή Δυτική ιατρική:

Η παραδοσιακή δυτική ιατρική τείνει να αναζητά τα αίτια κάποιας ασθένειας σε γονίδια και μικρόβια.

Σύμφωνα με αυτήν, δεν απαιτείται ιδιαίτερη εστίαση του ασθενή κατά την διάρκεια της υγειονομικής του περίθαλψης, όπως συμβαίνει στην ολιστική ιατρική.

Θεωρεί ότι το ιατρικό ιστορικό ενός ατόμου μπορεί να περιέχει περισσότερα συμπτώματα από απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής και φιλοσοφίας του.

Τεχνικές διάγνωσης και θεραπείας στην ολιστική ιατρική:

Η διάγνωση στην ολιστική ιατρική απαιτεί κυρίως την συμμετοχή του ασθενή. Οι συστάσεις που γίνονται συμπεριλαμβάνουν συνήθως διαιτητικές αλλαγές που συνδυάζονται με άσκηση, καθοδηγούμενη νοερή απεικόνιση και άμεση θεραπεία με βελονισμό, βότανα ή μασάζ

Πολλές φορές οι θεραπείες επαναλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενθαρρύνεται ο ασθενής να αλλάξει τρόπο ζωής, για να υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Τεχνικές διάγνωσης και θεραπείας στην παραδοσιακή Δυτική ιατρική:

 

Η διάγνωση στην δυτική ιατρική περιλαμβάνει την αντιστοιχία μιας σειράς συμπτωμάτων με συγκεκριμένες ασθένειες. Χρησιμοποιούνται επίσης, εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαλεία (βλ. εξετάσεις με διάφορα μηχανήματα) για τον καθορισμό των αίτιων, αλλά και για την παρακολούθηση της εξέλιξης μιας ασθένειας.

Η συγκεκριμένη ιατρική τείνει να εστιάζει σε μια συγκεκριμένη ομάδα συμπτωμάτων και δεν ασχολείται συνολικά με το τρίπτυχο, σώμα, πνεύμα και ψυχή, όπως κάνει η ολιστική ιατρική.

Η θεραπεία που συνήθως αυτή προτείνει βασίζεται σε φαρμακευτική αγωγή, την οποία μπορεί να ακολουθήσει ο ίδιος ο ασθενής από μόνος του, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφτεί ξανά τον ιατρό.

Οι ασθενείς δεν χρειάζεται και δεν ενθαρρύνονται να κάνουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής τους για να υποστηρίξουν την θεραπεία.

Στις μέρες μας, το ενδιαφέρον για την ολιστική ιατρική αυξάνεται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι διαφορές μεταξύ ολιστικής και δυτικής ιατρικής να μην είναι πλέον ευδιάκριτες.

Το να μοιράζεσαι δείχνει φροντίδα ❤️

Αφήστε ένα Σχόλιο

Scroll to Top